Të pastrehët, Avokati i Popullit prezanton raportin