Shqipëri-Turqi, synohet nxitja e bashkëpunimit në fushën e bujqësisë