Shqipëria, progres në fushën e menaxhimit të integruar të ujërave