Universitetet, MAS: Ja degët e akredituara, 200 programe