Lushnje, fluks regjistrimesh në shkollën profesionale