Haxhi me kosto të ulët: Ministria Saudite për Haxhin fillon pranimin e aplikimeve online