Grupi i gjakut AB lidhet me humbjen e të mbajturit në mend