Këshilli Kombëtar i Integrimit, Gjosha: Model gjithëpërfshirjeje