EGJIPT – Kerry: Kajro të vazhdojë me respektimin e të Drejtave të Njeriut