Dëmet e shkaktuara nga uragani ‘Odile “në portin e Los Cabos