Defekt në linjën 20 kv, Shkodra mbetet pa ujë të pijshëm