Betohen në seancën parlamentare 4 deputetët e rinj