ALSAR-i, ndihmë financiare për 2.306 fëmijë jetimë