Berat, ndërtohet ura lidhëse, 13 fshatra komunikonin përmes shtigjeve