Shpetohet fëmija në rrugët e përmbytura nga taifuni në Filipine

Shpetohet fëmija në rrugët e përmbytura nga taifuni në Filipine

Submit a comment