Një vëzhgues i OKB-së gjatë kontrollit në Golan

Një vëzhgues i OKB-së gjatë kontrollit

Submit a comment