Në Nju Delhi mbahet konferenca Kur’anore për ndërtimin e karakterit

konferenca

Një konferencë është mbajtur në Nju Delhi me qëllim të udhëzimit të muslimanëve në dritën e Kur’anit dhe përmbajtja e karakteristikave të përshkruara për mësimin Kur’anor.

Seid Abdullah Tarikue, themelues i Organizatës Botërore të Feve dhe Dijes (WORK), në Rampur, në komentin e tij të hapjes ka biseduar detajet rreth shkaqeve dhe mjeteve juridike që injorojnë Kur’anin nga muslimanët.

Disa dijetarë islamikë nga India dhe jashtë vendit kanë vënë pikëpamjet e tyre në konferencën e mbajtur në Nju Delhi.

Submit a comment