Mposhteni stresin me ushqim

ushqimStresi nënkupton veprimin e befasishëm të faktorëve psiko-social, të cilët në mënyrë të shpejtë çrregullojnë baraspeshën psikike, biologjike dhe sociale, ndërsa reagimi në situata të stresit është individual për secilin.

Për këtë arsye, për të parandaluar në mënyrë të suksesshme dhe për të pasur një veprim terapeutik mbi pasojat e padëshirueshme të stresit, është e domosdoshme që të llogariten karakteristikat individuale të secilit (eksperienca jetësore, personaliteti, predispozita gjenetike, motivimi aktual dhe ndikimet e mëparshme të stresit) në aspektin biologjik dhe psikik, për të diagnostikuar stresin nëse ka prejardhje biologjike apo mentale.

Njëra nga ndërhyrjet më të thjeshta, por më efikase, në kontrollimin e stresit është ndryshimi i mënyrës së jetesës të bazuar në ushqimin e shëndetshëm, relaksimin dhe ushtrimet fizike. Thelbi i ushqyerjes së shëndetshme qëndron në kualitetin e ushqimit dhe në baraspeshën ndërmjet ushqimit të marrë dhe energjisë së harxhuar.

Ushqimi ka rëndësi të dyfishtë në lidhje me kontrollimin e stresit. E para, ajo çka hamë dhe si e hamë ndikon në shëndetin tonë të përgjithshëm dhe luan një rol të veçantë në kontrollimin e stresit. E dyta, disa ushqime provokojnë reaksionin e stresit dhe në mënyrë akumuluese ndikon në stresuesit tjerë. Nga kjo kuptojmë se është e nevojshme baraspesha ushqyese, e cila përbëhet nga 30-35% yndyra, 15-20% proteina, 50% karbohidrate (në këtë grup duhet të ketë më pak se 10% sheqer të zakonshëm).

Rekomandimet konkrete sa i përket ushqyerjes:

– ushqimi natyral, që është mjaft i preferuar,

– konsumimi i sasisë së nevojshme fijeve dietale (celulozë, pektina etj, rreth 50 g në ditë), 

– zvogëlimin e konsumimit të ushqimit i cili përmban kolesterol (pra zëvendësimi i yndyrave me prejardhje shtazore me ato me prejardhje bimore), 

– konsumimi adekuat i lëngjeve (më shumë se një litër në ditë), 

– zvogëlim i përdorimit të kripës dhe sheqerit, 

– zvogëlim i konsumimit të produkteve që nxisin stres (kafeinës dhe çokollatës), 

– marrja e vazhdueshme e vitaminave dhe mineraleve, 

– caktimi i baraspeshës ndërmjet kalorive, 

– ngrënia e rregullt dhe më e paktë. 

Na Ndiqni ne FB Banner

Submit a comment