Kina, partneri i tretë tregtar, rriten ndjeshëm shkëmbimet tregtare