Kaliforni: Ngordh Angalifu, rinoceronti i rrallë i bardhë.

1Ngordh Angalifu, një nga ekzemplarët e fundit të rinocerontëve të rrallë të bardhë në Veri. Sipas kopshtit zoologjik në San Diego në Kaliforni, ku ishte kafsha, ngordhja ka ndoshur për shkak të shkaqeve natyrore. Angalifu ishte 44 vjeç.

Tani mbeten gjithsej vetëm pesë mostra të tjera të në gjithë botën: një femër në kopshtin zoologjin në San Diego, një tjetër në një kopsht zoologjik në Republikën Çeke dhe tre të tjerë në një kopësht zoologjik në Kenia.

Angalifu u transferua në San Diego nga Sudani në fund të viteve 80 ‘. Fillimisht nga Afrika lindore dhe qendrore, këta barngrënës masivë janë asgjesuar nga kontrabanduesit për virtytet mjekësore të përdorura në mjekësinë aziatike. Në një përpjekje për të shpëtuar speciet, kopshti zoologjik në San Diego ka ruajtur mostra të spermës së këtij lloji në laborator.

2  Shpresojmë të mund të përdoren për të lejuar teknikatë reja riprodhuese.

Përktheu: Geraldo Xhika

 

 

 

3

Submit a comment