ILDKP, masat administrative për 10 zyrtarë të niveleve të ndryshe