Helikopterët për shuarjen e zjarrit ndërhyjnë në pyjet e Indonezisë

Helikopterët e zjarrit ndërhyjnë në pyjet e Indonezisë

Submit a comment