Christine Lagarde flet në takimin e G20 në Cairns, Australi

Christine Lagarde flet në takimin e G20 në Cairns, Australi

Submit a comment